Declaració d’actividades, rendes i béns Intendent 2016

Béns