NAVEGACIÓ SEGONS LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Per tal de facilitar la navegació dins del Portal de Transparència del Palau de les Arts Reina Sofía, a continuació, es presenta un arbre de navegació a partir de la informació continguda en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

En concret es pot navegar segons els epígrafs de difusió de la informació continguts en l’article 9 de la Llei esmentada:

9.1.a. Contractes

Anterior a 2017

2017

2018

9.1.b. Dades estadístiques de contractació

2015

2016

2017

9.1.c. Convenis

Convenis de col·laboració

2016

2017

2018

Convenis de col·laboració empresarial

2016

2017

2018

9.1.e. Subvencions i ajudes públiques concedides

VORE

9.1.f. Pressupostos i graus d’execució

2015

2016

2017

9.1.g. Retribucions íntegres anuals alts càrrecs

VORE

9.1.h. Comptes anuals i informes d’auditoria

2014

2015

2016

9.1.i. Finançament

VORE

9.1.j. Endeutament

VORE

9.1.k. Període mitjà de pagament i informes de morositat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9.1.l. Inventari

VORE

9.1.m. Despeses de Caixa fixa

2015

2016

2017

9.1.n. Cost de campanyes de publicitat

2015

2016

2017

9.1.p. Comptes bancaris oberts

VORE

9.3.2.a. Estructura organitzativa

VORE

9.3.2.b. Retribució econòmica anual de les places i llocs de treball

VORE

9.3.2.e. Convocatòries de selecció temporal

VORE

9.3.2.g. Relació actualitzada de procediments administratius: Procediment d’accés a la informació pública.

VORE

9.3.2.h. Procediments de queixes i reclamacions

VORE

9.3.2.i. Informació estadística sobre el nombre i distribució de representants sindicals

VORE

9.3.2.j. Plans i programes anuals i plurianuals

2016

2017

2018

9.4.a. Funcions dels alts càrrecs

VORE

9.4.a. Trajectòria professional dels alts càrrec

VORE

9.4.b. Obsequis rebuts pels alts càrrecs

DEA

2015

2016

2017

2018

Intendent

2016

2017

9.4.c. Declaració de béns, activitats i drets patrimonials dels alts càrrecs

DEA

2015

2016

Intendent

2015

2016

9.4.d. Viatges i desplaçaments dels alts càrrecs fora de la Comunitat Valenciana

DEA

2015

2016

2017

2018

Intendent

2015

2016

2017

9.4.f. Agenda institucional dels alts càrrecs

2018