Saldos

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara oberta i accessible la informació de tots els comptes bancaris d’entitats financeres que pertanyen a Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana.

De cada compte bancari es facilita la denominació, el tipus, el codi i el nom de l’entitat bancària, el codi i denominació de la sucursal, el número de compte codificat i el saldo. La informació s’actualitza l’últim dia de cada trimestre i el saldo és el que correspon a les zero hores de l’últim dia de cada mes.

Consulteu ací la informació dels comptes bancaris dels quals el Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana és titular.